Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Wednesday, July 20, 2016

PTA GENERALBODY MEETING-2016-17


PTA MEETING


ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಎ.ಯು.ಪಿ.ಶಾಲೆ ಚೇವಾರು
ಅಂಚೆ: ಕುಡಾಲುಮೇರ್ಕಳ
 ಮಾನ್ಯರೇ,
                        ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ PTA/MPTA/SMC/NMP ಸದಸ್ಯರ ಮಹಾ
                           ಸಭೆಯು ದಿನಾಂಕ 25-07-2016 ನೇ ಸೋಮವಾರ ಅಪರಾಹ್ನ
                            2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೇವಾರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
                             ಸಭೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಗಮನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
                    ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು:-
          ಸ್ವಾಗತ.
                                                           ವರದಿವಾಚನ.
                                                           ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಮಂಡನೆ.
                                                            ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ.
                                                            ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳು
          ಸ್ಥಳ: ಚೇವಾರು
           ತಾ: 18-7-2016                                                                                ಸಂಚಾಲಕರು

No comments:

Post a Comment