Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Friday, January 27, 2017

SAARVAJANIKA SHIKSHANA SAMRAKSHANA YAJNA

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯಜ್ಞ

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವೀಕಾರ-ರಕ್ಷಕರಿಂದ,ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ,ಶಾಲಾ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಂದ

ಉದ್ಘಾಟನೆ-ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಜೆ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಪೈವಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತು,ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಬೊಟ್ಟಾರಿ,ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಪೈವಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತು,ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಪಿ.ಟಿ.ಎ.ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ,ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಕಮಲಾಕ್ಷ MPTA  ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ


No comments:

Post a Comment