Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Monday, March 9, 2015

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY


ಮಾರ್ಚ್-8,ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ


ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್

ಮಾರ್ಚ್-8,ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ
ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೇ ತತ್ರ ರಮಂತೇ ದೇವತಾ:’ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ,ಎಂಬುದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಚೀನ ಕಾಲ ದಿಂದಲೇ ನಾರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯ ಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯು,2015ರ ಘೋಷಣಾ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ-ಮಾನವೀಯತೆಯ  ಸಬಲೀಕರಣ,ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣಾ ವಾಕ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಅಗಾಧವಾದ ಮಹಿಳಾ ಪರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವ ಈ ಕಾಳಜಿ,ರಾಜಕೀಯ, ಶಿಕ್ಷಣ,ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವ ಲಂಬನೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸೆ ,ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಆಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ.

ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

No comments:

Post a Comment