Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Thursday, July 6, 2017

ಶಾಲಾ ತೋಟಕ್ಕೆ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡದ ಕೊಡುಗೆ

7ನೇ ತರಗತಿಯ ಗೌತಮ್.ಎಸ್ ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಾಲಾ ತೋಟಕ್ಕೆ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡದ ಕೊಡುಗೆ

7ನೇ ತರಗತಿಯ ನವ್ಯಶ್ರೀ ಯಂ.ಆರ್ ಳ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಾಲಾ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೂ ಗಿಡದ ಕೊಡುಗೆ

No comments:

Post a Comment