Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Wednesday, July 12, 2017

PTA GENERALBODY MEETING INVITATIONಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಎ.ಯು.ಪಿ.ಶಾಲೆ ಚೇವಾರು
ಅಂಚೆ: ಕುಡಾಲುಮೇರ್ಕಳ
ಮಾನ್ಯರೇ,
ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ PTA/MPTA/SMC/NMP ಸದಸ್ಯರ ಮಹಾ
ಸಭೆಯು ದಿನಾಂಕ 18-7-2017 ನೇ ಮಂಗಳವಾರ ಅಪರಾಹ್ನ
2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೇವಾರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಸಭೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಗಮನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು:-
Ø  ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾ ಸಭೆ-ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ.
Ø  ವರದಿ-ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆ.
Ø  ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಗಣಿತ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ.


ಸ್ಥಳ: ಚೇವಾರು
ತಾ: 11-7-2017                         ಸಂಚಾಲಕರು


ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಎ.ಯು.ಪಿ.ಶಾಲೆ ಚೇವಾರು
ಅಂಚೆ: ಕುಡಾಲುಮೇರ್ಕಳ
ಮಾನ್ಯರೇ,
ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ PTA/MPTA/SMC/NMP ಸದಸ್ಯರ ಮಹಾ
ಸಭೆಯು ದಿನಾಂಕ 18-7-2017 ನೇ ಮಂಗಳವಾರ ಅಪರಾಹ್ನ
2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೇವಾರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಸಭೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಗಮನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು:-
Ø  ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾ ಸಭೆ-ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ.
Ø  ವರದಿ-ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆ.
Ø  ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಗಣಿತ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ.


ಸ್ಥಳ: ಚೇವಾರು
ತಾ: 11-7-2017                         ಸಂಚಾಲಕರು

No comments:

Post a Comment