Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Wednesday, January 21, 2015

RUN KERALA RUN

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಈ ವರ್ಷ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರನ್ ಕೇರಳ ರನ್ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 20-01-2015ರಂದು  ರನ್ ಕೇರಳ ರನ್ ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿತು
ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಬೈದಾ ಎಂಪಿಯವರಿಂದ ಚಾಲನೆ.


No comments:

Post a Comment