Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Tuesday, September 22, 2015

MICHEL FAREDAY BIRTH DAYಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  22ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಜನ್ಮ ದಿನ


ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ್ಯ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ತತ್ವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.ಈತತ್ವವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದವನೇ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ.1771ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ,ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಾರನ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು.ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಪಾರ.ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ.ಹಂಫ್ರಿ ಡೇವಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದ.ಕಾಂತದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಸ ಬಹುದೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ.ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಡೈನಮೋ ವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ.1834ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ತತ್ವ ರೂಪಿಸಿದ.
1867ರ ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಂದು ಅಸುನೀಗಿದ. ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಫಲವನ್ನು ಇಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆಯ ಸ್ಮರಣೆಗೆಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲ ಮಾನಗಳನ್ನು ಅವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

No comments:

Post a Comment