Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Tuesday, August 23, 2016

SPECIAL ASSEMBLY

70ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ವಾರಾಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಎಸೆಂಬ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ


ಘೋಷಣಾ ವಾಕ್ಯ

70ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ವಾರಾಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಎಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು, 11ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸ್ಕೌಟ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ವಿನೋದ್ ಚೇವಾರು ವಿವರಿಸಿದರು.ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು.ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.

No comments:

Post a Comment