Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Friday, December 16, 2016ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಸ್ಯಾಪೂರ್ಣಂನಲ್ಲಿ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ,ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯೋಚ್ಛರಣಂನಲ್ಲಿ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್,ಪ್ರಭಾಷಣಂನಲ್ಲಿ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೆ.ಯಂ.

No comments:

Post a Comment