Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Friday, December 16, 2016

KALOTHSAVA AWARD

ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಿದ್ಧರೂಪೋಚ್ಚಾರಣಂ ನಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್,ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್,ಸಂಘ ಗಾನಂನಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್,ಸಂಸ್ಕ-ತ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್,ಕಥಾರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್,ಅಕ್ಷರ ಶ್ಲೋಕಂ ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಗ್ರೇಡ್  ಮಿಥುನ್ ಪಿ.

No comments:

Post a Comment