Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Friday, December 16, 2016

KALOTHSAVA AWARD

ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕ್ವಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ನೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ,ಸಿದ್ಧರೂಪೋಚ್ಛಾರಣಂ ನಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ,ಗಾನಾಲಾಪನಂ ನಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್,ಅಕ್ಷರ ಶ್ಲೋಕಂನಲ್ಲಿ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್,ಸಂಸ್ಕ-ತ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್,ವಂದೇ ಮಾತರಂ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್,ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ರಚನದಲ್ಲಿ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್,ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆದ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಸಿ.ಟಿ.

No comments:

Post a Comment