Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Saturday, September 27, 2014

ಲೂಯೀ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಪುಣ್ಯದಿನಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್:28-ಲೂಯೀಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಪುಣ್ಯ ದಿನ
ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೂಯೀಪ್ಯಾಶ್ಚರ್

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೂಯೀಪ್ಯಾಶ್ಚರ್,1822ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.
ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೇಬೀಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಇವರು.ಸೀತಾಳೆ ಸಿಡುಬು,ನಂಗಡಿ ರೋಗಕ್ಕೂ ಚುಚ್ಚು ಮದ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು.ಹಾಲನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಕೆಡದಂತೆ ಇಡುವ ವಿಧಾನವಾದ ಪ್ಯಾಶ್ಚರೀಕರಣ ಇವರ ಆವಿಷ್ಕಾರ.ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಖದಲ್ಲಿ,ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತವೆ.ಕ್ಷಯರೋಗ ತರಬಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ಲೂಯೀಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ 1895ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.

No comments:

Post a Comment