Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Sunday, October 25, 2015

SCHOOL SPORTS DAY

ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಃ೨೦೧೫
೨೬.೧೦.೨೦೧೫ರಂದು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಜರಗಿತು.ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಬೈದಾ ಯಂ.ಪಿ.ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ಯಾಮ ಭಟ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ,ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಬೋಧಿಸಿದರು.ಕ್ರಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯನ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ,ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಂದಿಸಿದರು.





No comments:

Post a Comment