Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Friday, October 9, 2015

VANYA JEEVI SAPTHAHA


ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ 7-ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ

 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿವೆ.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಕಾಡುಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳ ತಾಣ.ಹುಲಿ,ಸಿಂಹ,ಕರಡಿ,ಸಮಂಗ,ಜೀಬ್ರಾ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಕಾಡು.ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ 7ರ ತನಕ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ವಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.1977ರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು,ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಒಳಗೊಂ ಡಿವೆ.ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಅಳಿವಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸ,ಪ್ತಾಹವು ಫರಪ್ರದವಾಗಲಿ,ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ

No comments:

Post a Comment