Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Friday, June 12, 2015

SCHOOL ELECTION-2015-16

   ಶಾಲಾ ನಾಯಕನ ಚುನಾವಣೆಃ ೨೦೧೫
೧೨ ಜೂನ್ ೨೦೧೫

ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಲ್

ಶಾಯಿ ಗುರುತು

ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ  ಸರದಿ ಸಾಲು

ಕೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಶಾಯಿ ಗುರುತು.

ಮತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪುಟಾಣಿಗಳು

ಮತದಾನ
                            

No comments:

Post a Comment