Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Monday, December 8, 2014

HALF YEARLY EXAM TIME TABLEHalf-Yearly Examination Time Table, December-2014
S S A U P SCHOOL CHEVAR,P O Kudalmerkala,PIN:671324,E-mail:chevar11264@gmail.com Ph:04998205170                                         U.P.SECTION
DATE
Time
VII
VI
V
12-12-2014
ಶುಕ್ರ ವಾರ
10a.m-12p.m
ಸಂಸ್ಕೃತ/ಉರ್ದು/ಕನ್ನಡ
-
ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ
2p.m-4p.m
ಕನ್ನಡ ಮೂಲ ಪಠ್ಯ
ಸಂಸ್ಕೃತ/ಉರ್ದು/ಕನ್ನಡ

15-12-2014
ಸೋಮವಾರ
10a.m-12p.m
ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ
-
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
2p.m-4p.m

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ
ಕನ್ನಡ ಮೂಲ ಪಠ್ಯ
16-12-2014
 ಮಂಗಳ ವಾರ
10a.m-12p.m
ಮೂಲ ಗಣಿತ
ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ

2p.m-4p.m

ಕನ್ನಡ ಮೂಲ ಪಠ್ಯ
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ
17-12-2014
    ಬುಧ ವಾರ
10a.m-12p.m
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
-
ಸಂಸ್ಕೃತ/ಉರ್ದು/ಕನ್ನಡ
2p.m-4p.m

ಹಿಂದಿ

18-12-2014
  ಗುರು ವಾರ
10a.m-12p.m
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ
-
ಹಿಂದಿ
2p.m-4p.m

ಮೂಲ ಗಣಿತ

19-12-2014
     ಶುಕ್ರವಾರ
10a.m-12p.m
ಹಿಂದಿ
 ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಮೂಲ ಗಣಿತ
2p.m-4p.m                                                                          L.P.SECTION
DATE
Time
IV
III
II
I
15-12-2014
   ಸೋಮ ವಾರ
10a.m-12p.m
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಕನ್ನಡ

ಸಂಯೋಜಿತ-1

ಅರಬಿಕ್
2p.m-4p.m


16-12-2014
  ಮಂಗಳವಾರ
10a.m-12p.m
ಮೂಲ ಗಣಿತ
ಅರಬಿಕ್

ಸಂಯೋಜಿತ-2

ಸಂಯೋಜಿತ-1
2p.m-4p.m


17-12-2014
   ಬುಧವಾರ
10a.m-12p.m
ಅರಬಿಕ್
ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಸಂಯೋಜಿತ-3

ಸಂಯೋಜಿತ-2
2p.m-4p.m


18-12-2014
 ಗುರುವಾರ
10a.m-12p.m
ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಸಂಯೋಜಿತ-3
2p.m-4p.m


19-12-2014
   ಶುಕ್ರವಾರ
10a.m-12p.m
ಕನ್ನಡ
ಮೂಲ ಗಣಿತ

ಅರಬಿಕ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್
2p.m-4p.mNo comments:

Post a Comment