Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Wednesday, December 3, 2014

BHOPAL DAY


ಡಿಸೆಂಬರ್ 3- ಭೋಪಾಲ್ ದುರಂತ ದಿನ

          ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಘೋರ ದುರಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೋಪಾಲ್ ವಿಷಾನಿಲ ದುರಂತ.1984ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ,ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ನಿಂದ ಸೋರಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಾನಿಲದಿಂದಾಗಿ 10 ಸಾವಿರ ಜನರು ಬಲಿಯಾದರು. ಭೋಪಾಲ್ ವಿಷಾನಿಲಸೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.ದುರಂತದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿಗೆ,ಯಕೃತ್,ಕಿಡ್ನಿ,ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದುವು.

No comments:

Post a Comment