Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Monday, December 1, 2014

KALOTHSAVA AWARDS
ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಶಾಲಾ ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೈದ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪುಟಾಣಿಗಳು
ಕ್ಷಿತೀಶ ಸಿ.ಎಸ್.-ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಸ್ಯಾ ಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ,ಕನ್ನಡ ಕಂಠ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ,ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ,ಹಿಂದಿ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ

ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ 2ನೇತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚಿನ್ಮಯಿ.ಎಸ್-ಒಗಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ
ಬಿಂದು ಎಸ್.-ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಥಾ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಗ್ರೇಡ್ಜ್ಯೋತಿಕ ಸಿ.ಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಿದ್ಧರೂಪ ಚರಣ ದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ
 ಗೌತಮ್ ಎಸ್,4ನೇತರಗತಿ-ಕನ್ನಡ ಕಂಠಪಾಠದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೆ.ಯಂ.4ನೇ ತರಗತಿ ಏಕಪಾತ್ರಾಭನಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್

S.No.
Name of the Student
Std
ITEM
Place
Grade
Points
1
Chinmayi S
2
Story telling
I
A
5
2
Kshitheesha C S
7
Sanskrit  Samasyapoorna
I
A
5
3
Jyothika C T.
5
Sanskrit Siddaroopacharana
II
A
5
4
Kshitheesha C S
7
Sanskrit Prashnothari
II
A
5
5
Gautham S
4
L.P.Kannada Recitation
II
A
5
6
Kshitheesha C S
7
U.P.Kannada Recitation
II
A
5
7
Bindu S
7
Sanskrit Katha rachana

B
3
8
Chinmayi S
2
Ogatu

C
1
9
Poornima K M
4
Mono act

B
3


No comments:

Post a Comment