Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Thursday, July 4, 2019

SCHOOL PRAVESHOTHSAVA-2019 JUNE-6

ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ-2019 ಜೂನ್-6
ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ

ನೂತನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಪುಟಾಣಿಗಳು
ನವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೊಡಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ
 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಿಡಗ ವಿತರಣೆ 

No comments:

Post a Comment