Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

S.VISITORS
ಶಾಲೆಗೆ, 2018-19ರ ಜೂನ್ 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ.ತರಬೇತುದಾರರು ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು,ಹಲೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ(1-6-2015)
1-6-2015 ರಂದು,ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ನಂದಿಕೇಶನ್ ರವರು ಶಾಲೆಗೆಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಶಾಲೆಗೆ BLOCK PROGRAMMER OFFICER ಭೇಟಿ (1-6-2015)
1-6-2015 ರಂದು,ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಬಿ.ಪಿ.ಒ ಶ್ರೀ ವಿಜಯನ್,ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ(25-11-2014)
25-11-2014 ರಂದು, ಬೆಳಿಗ್ಯೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ನಂದಿಕೇಶನ್ ರವರು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಯಿತ್ತು, ಪಂಚಾಯತು ಚುನಾವಣಾ ಬೂತ್ ಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಭೇಟಿ
29-09-2014ರಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ನಂದಿಕೇಶನ್ ಅವರು ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ25-09-2014ರಂದು ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಯ ಸೆಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ,ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟ ಕೊಟ್ಟು,ಕಡತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ,ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.


ಶಾಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ
18-07-2010 ರಂದು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು.4 ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ತಂಡವು ಶಾಲಾ ಪರಿಸರವನ್ನು, ಕುಡಿನೀರಿನ,ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ,ಶೌಚಾಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರು.ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ,ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

No comments:

Post a Comment