Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

NEWS PAPER REPORT

ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು
2018-19


Vijaya Karnataka

VIJAYA KARNATAKA,16-6-2015

ಉದಯವಾಣಿ-10-6-2015ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ,20-3-2015

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ,17-3-2015

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ-15-3-2015

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ,11-3-2015

ಕಾರವಲ್, 22-2-15

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ,8-3-15

ಕಾರವಲ್ 6-3-2015

ಕಾರವಲ್ 9-3-2015

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ
ಕಾರವಲ್

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ

ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ
ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ
ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ


No comments:

Post a Comment