Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

ACTIVITY CALENDAR,2019-20

S S A U P SCHOOL CHEVAR, P O Kudalmerkala, PIN: 671324
ACTIVITY CALENDAR
JUNE-2017
DATE
PROGRAMME
ACTIVITIES
Responsibility
1
ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ,Staff Meeting,SRGMeting
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,ಮೆರವಣಿಗೆ,ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ವಿತರಣೆ,ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ     ಪುಸ್ತಕಹಂಚಿಕೆ.ಕಲಿಕಾಚಟುವಟಿಕಾ ಯೋಜನೆ, ಚರ್ಚೆ
SRG, Staff,PTA
2
Pre-test
Pre-test ಪರೀಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿ
SRG, Staff
3
  SAT. ಕೆ ಜಿ.ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ ಜನ್ಮ ದಿನ,
 Pre-test ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಿಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ,ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯ,ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ,ವಿವರಣೆ,Empower English ತರಗತಿ ಯೋಜನೆ,
ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು,ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು
SRG, Staff
4
SUN


5
ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ, 
ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣೆ,ಸಭಾ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮ,ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ,ಗಿಡ ನೆಡುವಿಕೆ,ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ
PTA, SRG, Staff. Eco Club
6
 ಉಳ್ಳೂರ್ ಜನ್ಮ ದಿನ,ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜನ್ಮ ದಿನ
ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ,ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯ,ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ,ವಿವರಣೆ
Staff.
7
Pre-testನ ಫಲಿತಾಂಶ
ಕ್ರೋಢೀಕರಣ
ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು,ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು

8
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ

9
ಶಾಲಾ ನಾಯಕನ ಚುನಾವಣೆ,SRG Meting
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ

10
 SAT  , ಪಂದಳ ಕೇರಳ ವರ್ಮಸಂಸ್ಮರಣೆ
ಚುನಾವಣೆ,ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ,ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ,ವಿವರಣೆ
SRG, Staff,Social Club
11
SUNActivity Calendar,June-2017       S S A U P SCHOOL CHEVAR
12
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ

13
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ

14
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ

15
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ

16
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ SRGMeting
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ

17
SAT
ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ,ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ,ವಿವರಣೆ
SRG, Staff
18
SUN ಅಯ್ಯಂಗಾಳಿ ಸಂಸ್ಮರಣFather’s day (3rd Sunday)


19
ಕೆ.ಎನ್.ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಸಂಸ್ಮರಣ ವಾಚನಾ ವಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ವಿವಿಧ ಕ್ಲಬ್ ಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಪುಸ್ತಕಪ್ರದರ್ಶನ,ವಿಜ್ಞಾನ,ಸಮಾಜ,ಗಣಿತ,ಇಕೋ,ರೀಡರ್ಸ್,ಭಾಷಾ ಕ್ಲಬ್ ಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ
PTA, SRG, Staff,Reader’s club
20
 ನಿರಾಶ್ರಿತರ ದಿನ,
ವಿವರಣೆ ಪಸ್ತಕ ಆಸ್ವಾದನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ.
Social Club
21
ತಂದೆಯರ ದಿನ,ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ
,ವಿವರಣೆ, ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ
Social Club
22
Interfaith day
 ವಿವರಣೆ, ಕವಿತಾ ರಚನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ
Social Club
23
International Olympic day SRGMeting
ಕಥಾರಚನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ
Class teachers
24
SAT


25
SUN


26
  ವಾಚನಾ ವಾರದಸಮಾರೋಪ ಮಾದಕವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ದಿನಾಚರಣೆ, ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಜನ್ಮ ದಿನ
ವಿವರಣೆ,ಮೆರವಣಿಗೆ,ಪೋಸ್ಟರ್ ತಯಾರಿಕೆ,ವಾಚನಾ ವಾರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ,ಹಸ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ
 SRG, PTA,  Staff,SocialClub members
27
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ

28
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ

29
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ

30
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ SRG Meting
ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ

No comments:

Post a Comment