Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Thursday, August 14, 2014

Sanskrit Awardsಕಾಸರಗೋಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
13-08-2014ರಂದು ಪೆರಡಾಲ ನವ ಜೀವನ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಕ್ಷಿತೀಶ ಹಾಗೂ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು,ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ

ಸಮೂಹ ಗಾನದಲ್ಲೂ ಕ್ಷಿತೀಶ,ಜ್ಯೋತಿಕಾ,7ನೇ ತರಗತಿಯ ದೀಪ್ತಿ,6ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಶ್ವಿನಿ,7ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಿಂದು,ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು,ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.ಇವರನ್ನು ಶಾಲಾ ಎಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಮೂಹಗಾನ ವಿಜೇತರು

No comments:

Post a Comment