Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Tuesday, August 26, 2014

Maths seminar School level
ಗಣಿತ ಸೆಮಿನಾರ್-2014
ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಗಣಿತ ಸೆಮಿನಾರ್ 25-08-2014 ರಂದು ಗಣಿತ ಕ್ಲಬ್ ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರಗಿತು.ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು,ಅಧ್ಯಾಪಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ,ಗಣಿತದ ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು,ಸೆಮಿನಾರ್ ಸಹಕಾರಿ,ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವುದೆಂದು,ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.
ಯು.ಪಿ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು,ಸೆಮಿನಾರನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.ಬಿಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಳು.ಆದರ್ಷ ವಂದಿಸಿದನು.ಕ್ಷಿತೀಶ ಸಿ.ಯಸ್ ಪ್ರಥಮ,ಅಕ್ಷತ.ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

No comments:

Post a Comment