Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Monday, November 12, 2018

BIRTHDAY GIFT
ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುಗೆ

6ನೇ ತರಗತಿಯ ಸುಶ್ಮಿತಾಳಿಂದ ಶಾಲಾ ಅಡುಗೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಕೊಡುಗೆ

No comments:

Post a Comment