Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Wednesday, November 7, 2018

Gandhi jayanthi celebration -2018

ಗಾಂಧೀ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ-2018
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ

ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ

ಪರಿಸರ ಶುಚೀಕರಣ

No comments:

Post a Comment