Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Wednesday, November 14, 2018

SCHOOL KALOTHSAVAM,2018-19

ಶಾಲಾ ಕಲೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಉದ್ಘಾಟನೆ-ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಬೊಟ್ಟಾರಿಯವರಿಂದ


ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಡಾ.ರಾಜಾರಾಮ್ ದೇವಕಾನ

ಸಮೂಹ ಗೀತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯವರಿಂದ

ಲಘು ಸಂಗೀತ

ನಾಟಕ -ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ

ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ

No comments:

Post a Comment