Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Thursday, November 15, 2018

BIRTHDAY GIFT

ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆ

7ನೇ ತರಗತಿಯ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಶಾಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ,ಶಾಲಾ ಅಡುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತರಕಾರಿ,ಸ್ಕೌಟ್ ಲಾಂಛನ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಪ್ಪಯಗುರಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.

No comments:

Post a Comment