Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Thursday, February 12, 2015

WORLD RADIO DAY


ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ವಿಶ್ವ ರೇಡಿಯೋ ದಿನ

ರೇಡಿಯೋ, ಒಂದು ಜನಾನುರಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ.ಮಾರ್ಕೋನಿ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ,ನಿಸ್ತಂತು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಸಾಧನವೇ ರೇಡಿಯೋ.1895 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೇಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೇಡಿಯೋ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಉಪಕರಣದ ಜನನ ವಾಯಿತು.1835ರಲ್ಲಿ ಕೂಕ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್,ರೇಡಿಯೋದ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1927ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಆರಂಭವಾಯಿತು.1936ರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.ಬಹು ಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹು ಜನ ಸುಖಾಯ ಎಂಬುದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ.
ಇಂದು ದೂರ ದರ್ಶನ,ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ಗಳ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ,ರೇಡಿಯೋ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

No comments:

Post a Comment