Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Tuesday, November 10, 2015

ವಿಶ್ವ ಕಾರುಣ್ಯ ದಿನನವೆಂಬರ್ 5 ವಿಶ್ವ ಕಾರುಣ್ಯ ದಿನ


ಕರುಣೆ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯ ದೇವ ಮಂದಿರ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ.ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ,ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ,ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ,ನಾವು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ,ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ,ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಯವ್ಯವಾಗಲಿ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿದಲ್ಲಿ,ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.

No comments:

Post a Comment