Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Tuesday, November 10, 2015

CLASS PTA MEETING

9-11-2015, ತರಗತಿ ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ ಸಭೆ


ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ದಾಖಲೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಚಿತ್ವ,ಪರಿಸರ ಶುಚಿತ್ವ,ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಡಕು,ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು  9-11-15ರಂದು ಜರಗಿತು.ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಬೈದಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.ಪಿ.ಟಿ.ಎ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದರು.

No comments:

Post a Comment