Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Tuesday, March 10, 2015

ANNUAL Examination Time Table, MARCH-2015


ANNUAL Examination Time Table, MARCH-2015
S S A U P SCHOOL CHEVAR,P O Kudalmerkala,PIN:671324,E-mail:chevar11264@gmail.com Ph:04998205170 www.11264ssaupschevar.blogspot.in                                                                                                                  U.P.SECTION
DATE
Time
VII
VI
V
23-03-2015
ಸೋಮವಾರ
10a.m-12.15 p.m

- ಮೂಲ ಗಣಿತ
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ
2p.m-4.15p.m
ಸಂಸ್ಕೃತ/ಉರ್ದು/ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡ ಮೂಲ ಪಠ್ಯ
24-03-2015
ಮಂಗಳವಾರ
10a.m-12.15 p.m
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
  ಸಂಸ್ಕೃತ/ಉರ್ದು/ಕನ್ನಡ

2p.m-4.15p.m

   ಕನ್ನಡ ಮೂಲ ಪಠ್ಯ
ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ
25-03-2015
ಬುಧವಾರ
10a.m-12.15 p.m
ಕನ್ನಡ ಮೂಲ ಪಠ್ಯ
           ಇಂಗ್ಲಿಷ್

2p.m-4p.m
ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ

ಸಂಸ್ಕೃತ/ಉರ್ದು/ಕನ್ನಡ
26-03-2015
ಗುರುವಾರ
10a.m-12.15 p.m

    ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ

2p.m-4.15p.m
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್
27-03-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
10a.m-12.15 p.m

        ಹಿಂದಿ

2p.m-4.15p.m
ಮೂಲ ಗಣಿತ

ಹಿಂದಿ
30-03-2015
ಸೋಮವಾರ
10a.m-12.15 p.m

   ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

2p.m-4.15p.m
ಹಿಂದಿ

ಮೂಲ ಗಣಿತ
                                                                          L.P.SECTION
DATE
Time
IV
III
II
I
24-03-2015
ಮಂಗಳವಾರ
10a.m-12.15 p.m
ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಸಂಯೋಜಿತ-1
ಸಂಯೋಜಿತ-1
2p.m-4.15p.m


25-03-2015
ಬುಧವಾರ
10a.m-12.15 p.m
ಅರಬಿಕ್
ಕನ್ನಡ
ಸಂಯೋಜಿತ-2
ಸಂಯೋಜಿತ-2
2p.m-4.15p.m


26-03-2015
ಗುರುವಾರ
10a.m-12.15 p.m
ಗಣಿತ
ಅರಬಿಕ್
ಸಂಯೋಜಿತ-3
ಸಂಯೋಜಿತ-3
2p.m-4.15p.m


27-03-2015
ಶುಕ್ರವಾರ
10a.m-12.15 p.m
ಕನ್ನಡ
ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಅರಬಿಕ್
2p.m-4.15p.m


30-03-2015
ಸೋಮವಾರ
10a.m-12.15 p.m
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಗಣಿತ
ಅರಬಿಕ್
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
2p.m-4.15p.mNo comments:

Post a Comment