Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Monday, March 23, 2015

Solar Eclips


ಮಾರ್ಚ್ 20 ಖಗ್ರಾಸ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ

20-3-2015ರಂದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದಾದ್ಯೆಂತ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಿದ್ದು,ಯುರೋಪ್,ಆಫ್ರಿಕಾ,ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

No comments:

Post a Comment