Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Wednesday, March 25, 2015

AWARDS

ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಈಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿವರ
ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಎ.ಯು.ಪಿ.ಶಾಲೆ ಚೇವಾರು
I) ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಮತ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ (2013-14ನೇವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ)
ಕ್ರ.ಸಂ.
ದಾ.ನಂ.
ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮನೆ
ಸ್ಥಾನ
ಮೊತ್ತ
1
2323
ಅಕ್ಷತ ಕುಮಾರಿ.ಯಂ. ಮಾಣಿತ್ತೊಡಿ
ಪ್ರಥಮ

2
2301
ಅನನ್ಯ.ಯಂ.ಮಾಣಿತ್ತಡ್ಕ
ದ್ವಿತೀಯ

II) ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಶರ್ಮರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ (2013-14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ,ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ)
ಕ್ರ.ಸಂ.
ದಾ.ನಂ.
ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮನೆ
ವಿಷಯ
ಸ್ಥಾನ
ಮೊತ್ತ
1
2323
ಅಕ್ಷತ ಕುಮಾರಿ.ಯಂ. ಮಾಣಿತ್ತೊಡಿ
ಸಂಸ್ಕೃತ
ಪ್ರಥಮ

2
2301
ಅನನ್ಯ.ಯಂ.ಮಾಣಿತ್ತಡ್ಕ
ಸಂಸ್ಕೃತ
ದ್ವಿತೀಯ

3
2300
ಬಿಂದು.ಬಿ
ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಥಮ

4
2332
ನೆಫೀಸತುಲ್ ಮಿಸಿರಿಯಾ.ಚೇವಾರು
ಕನ್ನಡ
ದ್ವಿತೀಯ


III)ಶಾಲಾ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಂ ಭಟ್ ರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ (2014-15ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಟ,ಪಾಠ.ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ)
ಕ್ರ.ಸಂ.
ದಾ.ನಂ.
ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮನೆ
ಸ್ಥಾನ
ಮೊತ್ತ
1
2438
ಕ್ಷಿತೀಶ.ಸಿ.ಎಸ್.ಚೇತನಡ್ಕ
ಪ್ರಥಮ

2
2344
ಜೈನಬತ್ ಅಸ್ಮೀನಾ,ಚೇವಾರು
ದ್ವಿತೀಯ

IV) ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ.ಬಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ (2013-14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ,ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ)
ಕ್ರ.ಸಂ.
ದಾ.ನಂ.
ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮನೆ
ಸ್ಥಾನ
ಮೊತ್ತ
1
2299
ಕದೀಜತ್ ಕುಬ್ರ.ಯಂ.ಚೇವಾರು
ಪ್ರಥಮ

2
2326
ಮಹೇಶ್.ಎಸ್.ಚೇವಾರು
ದ್ವಿತೀಯ
No comments:

Post a Comment