Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Monday, November 17, 2014

ART BY STUDENTS

ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ-ಚಿತ್ರ ರಚನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ-5ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಿಥುನ್

ಎಲ್.ಪಿ.ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಥಮ-ಶ್ರಾವಣ್,3ನೇ ತರಗತಿ
ದ್ವಿತೀಯ-ಆದರ್ಶ್ 7ನೇ ತರಗತಿ

ದ್ವಿತೀಯ-ಪ್ರಜ್ವಲ್,5ನೇ ತರಗತಿ

ಅಲ್ಬೀನಾ 7ನೇತರಗತಿ

No comments:

Post a Comment