Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Thursday, November 6, 2014

KASARAGOD


ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು

ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು,ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಗ್ ವ್ಯ.ವಸ್ಥೆಯು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ.6-11-2014ರಂದು ಕಾಸರಗೋಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ , ಕಾಸರಗೋಡನ್ನು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.ಜಿಲ್ಲೆಯ 559 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು,21 ಶಿಕ್ಷಣಇಲಾಖೆಗಳು,3 ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

No comments:

Post a Comment