Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Friday, November 7, 2014

C.V.RAMAN BIRTH DAY CELEBRATION


ಸರ್ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಸರ್ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಎಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ,ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ,ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

 
     ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ
ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯ ವಿವರಣೆ
ದಿನದ ಮಹತ್ವದ ವಿವರಣೆ

ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ

No comments:

Post a Comment