Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Wednesday, November 19, 2014

WORLD TELE VISION DAY-NOVEMBER-21


ನವೆಂಬರ್- 21 ವಿಶ್ವ ದೂರ ದರ್ಶನ ದಿನ


1996 ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರಥಮ ದೂರ ದರ್ಶನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘಗಳ ಶೃಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ವನ್ನು ವಿಶ್ವ ದೂರ ದರ್ಶನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

1873ರಲ್ಲಿ ಮೇ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಕಾಶ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

No comments:

Post a Comment