Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Tuesday, November 18, 2014

CHILDREN'S PRODUCT

ಶಾಲಾ ಕಲೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಸ್ಯಾ ಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ
ಕ್ಷಿತೀಶಾ 7ನೇ ತರಗತಿ

ಉಪನ್ಯಾಸ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ-ವಿದ್ಯಾ.ಬಿ.7ನೇ ತರಗತಿ

No comments:

Post a Comment