Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Wednesday, November 5, 2014

WORLD KINDNESS DAY


ನವೆಂಬರ್ ೫ ವಿಶ್ವ ಕಾರುಣ್ಯ ದಿನ
ಕರುಣೆ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯ,ದೇವ ಮಂದಿರ ಎಬ ಮಾತಿದೆ.ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ,ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ,ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ,ನಾವು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ,ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ,ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ವಾಗಲಿ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ.

No comments:

Post a Comment