Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Sunday, November 30, 2014

WORLD AIDS DAY


ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ವಿಶ್ವ AIDS ಜಾಗೃತಿ ದಿನ

ಮನುಷ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ,ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೇ,ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)ಎಂಬುದು ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಈ ರೋಗವು 1981ರಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು,2006ರಲ್ಲಿ  ಸುಮಾರು 3 ಮಿಲಿಯಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.ಅರ್ಧ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ವಿಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ/ತಾಯಿ ಯರನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   ಸುಮಾರು 15 ವಿಲಿಯನ್ ಜನರು HIV ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. 
1988ರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ  ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.                                                                               

No comments:

Post a Comment