Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Tuesday, June 2, 2015

G.Shankara Kurup Birth Day

ಜೂನ್ 3 ಜಿ.ಶಂಕರ ಕುರುಪ್ ಜನ್ಮ ದಿನ

ಕೇರಳದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ,ಮೊದಲ ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು  ಜಿ.ಶಂಕರ ಕುರುಪ್.ಇವರು 1901ರ    ಜೂನ್ 3ರಂದು ಜನಿಸಿದರು.ಇವರ ಪ್ರಧಾನ ಕೃತಿಗಳು ಓಡಕುಸಲ್,ನಿಮಿಷಮ್, ವಿಶ್ವ ದರ್ಶನಂ,ಅಂತರ್ದಾಹಂ ಗಳಾಗಿವೆ.ಅವರ  ಓಡಕುಸಲ್ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಭಿಸಿತು.1978ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.

No comments:

Post a Comment