Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Thursday, June 18, 2015

Reading day celebration


ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಎ.ಯು.ಪಿ.ಶಾಲೆ ಚೇವಾರು
ವಾಚನಾ ವಾರಾಚರಣೆ-2015
19-6-2015 ಶುಕ್ರ ವಾರ
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ,ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ
22-6-2015 ಸೋಮ ವಾರ
ಕವಿತಾ ರಚನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ
23-6-2015 ಮಂಗಳವಾರ
ಕಥಾ ರಚನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ
24-6-2015 ಬುಧವಾರ
ಚಿತ್ರ ರಚನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ
25-6-2015 ಗುರುವಾರ
ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ
26-6-2015 ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ,ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ

No comments:

Post a Comment