Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Wednesday, June 10, 2015

SCHOOL ELECTION

ಶಾಲಾ ನಾಯಕ/ನಾಯಕಿಯ ಚುನಾವಣೆ-2015-16
ನಾಮ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ: 9-6-2015
ನಾಮ ಪತ್ರ ಹಿಂತೆಗೆಯುವ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ: 10-6-2015
ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ :12-06-2015,2pm
ಸ್ಥಳ :         ಶಾಲಾ ಸಭಾಂಗಣ

No comments:

Post a Comment