Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Friday, June 5, 2015

WORLD ENVIRONMENT DAY CELEBRATION-2015

ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಃಗಿಡಗಳ ವಿತರಣೆ
ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಃ  ಜ್ಯೋತಿಕಾಳಿಂದ

ಉದ್ಘಾಟನೆಃ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಬೈದಾ ಟೀಚರ್ ರಿಂದ

ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣೆ

ಪ್ರಮೀಳಾರಿಂದ ಭಾಷಣ

ವಿಜಯನ್ ರಿಂದ ಭಾಷಣ

ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಭಾಷಣ

ಮಹಮ್ಮದ್ ನಿಶಾದ್ ನಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ

No comments:

Post a Comment