Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Wednesday, July 22, 2015

Grigore Mendal birth day


ಜುಲೈ 22-ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ,ಗ್ರಿಗೋರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಜನ್ಮದಿನ

ತಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜನಕ ಗ್ರಿಗೋರ್ ಮೆಂಡಲ್,1822ರ ಜುಲೈ 22ರಂದು ಜೆಕೋಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು.ಆರಂಭದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿ,ನಂತರ ಓಲ್ಮುಟ್ಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಸೇರಿದರು.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ದುಡಿದರು.ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು.ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು.ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ರ ವಿಕಾಸ ವಾದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿತು.1884ರ ಜನವರಿ 6 ರಂದು ವಿಧಿವಶರಾದರು.

No comments:

Post a Comment