Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Tuesday, July 28, 2015

John Daltan day


ಜುಲೈ 27-ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಣುವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೋನ್ ಡಾಲ್ಟನ್  ದಿನ
ಜೋನ್ ಡಾಲ್ಟನ್  1766ರಲ್ಲಿ ಕೇಂಬ್ರಿಯದ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮವಾದ ಈಗಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.ಇವರ ತಂದೆ ನೇಯ್ಗೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ,ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲಿಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ತಚೋರಿಸಿದವರು ಜೋನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ .
1807ರಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.ಅವರ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ,
1)    ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳೆಂಬ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
2)    ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ,ನಾಶಪಡಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
3)    ಒಂದು ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿನ,ಎಲ್ಲಾ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೂ,ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳಿವೆ.
4)    ಪರಮಾಣುಗಳ ಗಾತ್ರ,ಸ್ವಭಾವ,ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.
5)    ಪರಮಾಣುಗಳು ಸೇರಿ,ಅಣುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
      ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ.


No comments:

Post a Comment