Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Sunday, July 19, 2015

HAPPY RAMZANರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
29-30 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ವ್ರತದ ನಂತರ ಬರುವ ಹಬ್ಬವೇ ರಂಜಾನ್.ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇದು ಪವಿತ್ರ ಮಾಸ. ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನು ಕುರಾನಿನ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದುದು ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ.ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸ,ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ,ಉಪವಾಸ ಪರಿಪಾಲನೆ,ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ,ಪಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಯಾಣ, ಇವುಗಳು ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳು.ರಂಜಾನ್ ನ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ತಪಸ್ಸು(ಸುಟ್ಟುಹೋಗುವುದು) ಎಂದು.ಇದರ ಒಳಾರ್ಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಅಸೂಯೆ,ವೈರತ್ವ,ತಾಮಸ ಗುಣ,ಅಹಂಕಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳು ನಾಶವಾಗಲಿ ಎಂದಾಗಿದೆ.ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

No comments:

Post a Comment