Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Tuesday, August 11, 2015

GOKAK BIRTH DAY


ಆಗಸ್ಟ್ 10- ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ,ವಿ.ಕೃ.ಗೋಕಾಕ್ ಜನ್ಮದಿನ
ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕರು, ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ಸದೃಶಸಾಹಿತಿ.1990ರ ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಇವರು,ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ,ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನಿತ್ತವರು.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1909ರ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಇವರು,ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು. ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ,ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ

No comments:

Post a Comment