Flash1

ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.....WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG.....ಚೇವಾರು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ......WELCOME TO CHEVAR SCHOOL BLOG..

2FLASH NEWS

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Visit us.Thank you

Wednesday, August 5, 2015

PANCHAYATH LEVEL CONFERENCEP.E.C. Meetingಪೈವಳಿಕೆ ಪಂಚಾಯತು ಮಟ್ಟದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗವಾಗಿ 4-7-2015ರಂದು ಪಂಚಾಯತು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ,ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು,ಉಂಟಾಗ ಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ,ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ,ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ,ವೃತ್ತಿ ಪರಿಚಯ,ಆರೋಗ್ಯ-ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ,ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ,ಶಿಕ್ಷಕ ತರಕಬೇತಿ ಮುಂತಾದ 13 ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 130ರಷ್ಟು ಚರ್ಚಾ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ,ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಪಂಚಾಯತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಂಚಾಯತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮಣಿಕಂಠ ರೈಯವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

No comments:

Post a Comment